Kontakty

na Slezské univerzitě v Opavě

 

Adresa:

Slezská univerzita v Opavě
Fyzikální 
ústav v Opavě, Multimediální techniky
Hauerova 
4
746 01 Opava

facebook.com/mmtech.cz / Tel.: +420 553 684 279

Kontaktní osoba:

(KONZULTACE S UCHAZEČI, INFORMCAE O STUDIU)

Martin Petrásek - vedoucí oddělení Multimediáních technik
martin.petrasek@fpf.slu.cz / +420 608 063 628
https://www.facebook.com/martin.petrasek

Ivana Martáková - produkce
ivana.martakova@physics.slu.cz / +420 777 984 004