Kde nás najdete?

na Slezské univerzitě v Opavě

 

Adresa:

Multimediální techniky: Ústav fyziky
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Slezská univerzita v Opavě
Bezručovo nám. 13

Opava
746 01 Czech Republic
physics@physics.cz / Tel.: +420 553 684 279

Kontaktní osoba:

(KONZULTACE S UCHAZEČI, INFORMCAE O STUDIU)

Martin Petrásek
martin.petrasek@fpf.slu.cz / +420 608 063 628
https://www.facebook.com/martin.petrasek
https://www.instagram.com/martincz2/