Pedagogové

oboru Multimediální techniky

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

 • Děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty, profesor astrofyziky a fotograf. Profesní zaměření je teoretická a matematická fyzika; relativistická astrofyzika a kosmologie; fyzikální procesy v poli kompaktních objektů (černých děr, neutronových a kvarkových hvězd); působení temné energie (kosmologické konstanty) v rámci kosmologických a astrofyzikálních modelů; počítačové simulace a jejich vizualizace.
 • Přečtěte si více

Doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

 • Absolvent FAMU oboru filmová a televizní kamera. Jako kameraman spolupracoval s STV, Krátkým filmem Praha, TV Titograd, ART centrem Praha, SFT Bratislava. Podílel se na hraných filmech v Německu, Rakousku, Francii a Slovensku. Realizoval více jak 90 reklamních spotů technologií highend v pozici producenta, kameramana a scénáristy. Přednáší na Filmové a TV fakultě VŠMU v Bratislavě, kde byl děkanem a je spolumajitelem produkční společnosti IDEAS film spol. s r.o. 

Doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.

 • Je členem několika profesních a vědeckých národních i mezinárodních organizací, např. Mezinárodní astronomická unie (IAU) či Jednoty českých matematiků a fyziků, patří do týmu výzkumného Centra teoretické fyziky a astrofyziky při UF FPF a neposlední řadě je autorem či spoluautorem řady publikací, studií nebo výukových materiálů. Vedle vědecké činnosti doc. Hledíka lze za mimořádně významnou považovat také jeho aktivitu pedagogickou (včetně postu garanta výukových oborů) a osvětovou. Patří například k lektorům Školičky moderní astrofyziky, tradičního přednáškového cyklu zaměřeného na témata astrofyziky a kosmologie a určeného pro žáky základních škol a studenty středních škol či k organizátorům Dne vědy na FPF SU. Pedagogicky a lektorsky působí také na jiných vysokých školách (např. na FEIVŠB-TU Ostrava), přednáší na konferencích a odborných setkáních (RAGtime, Pražský seminář relativistů a další), přednáší pro posluchače Univerzity třetího věku, vede doktorské semináře a vede, nebo případně oponentuje, závěrečné práce studentů.
 • Osobní stránky

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

 • Je astronom a popularizátor astronomie. Vystudoval obor Fyzikální elektroniky a optiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde poté pokračoval ve svých studiích jako doktorand oboru teoretické fyziky a astrofyziky. Od roku 1992 do roku 2015 byl vedoucím Hvězdárny a planetária Johanna Palisy VŠB - Technické univerzity v Ostravě. Mimo jiné je také autorem popularizační knížky "Se zakloněnou hlavou pozorujeme hvězdy" nebo překladu známé publikace "Karkoschkův astronomický atlas hvězdné oblohy" z němčiny. Neposledně jste jej mohli vidět jako hosta hned dvou dílů seriálu TV Noe "Hlubinami vesmíru" či slyšet jako pravidelného hosta na ČRo Ostrava v pořadu "Studio vesmír".

Mgr. Jaromír Vašek

 • Střihač a pedagog na oboru Multimediální techniky. Působí jako střihač v České televizi. V titulcích pořadů ČT se objevuje od roku 1991. Ke spolupráci na svých pořadech jej vyhledávají tvůrci velkých solitérních dokumentů, dokumentárních i publicistických cyklů i režiséři hudebních pořadů, záznamů divadelních inscenací, koncertů, televizní hrané tvorby i zábavy.
 • Jaromír Vašek na CSFD

MgA. Václav Minařík

 • Grafik, galerista a umělec. Vystudoval Multimédia na UTB ve Zlíně. V Opavě provozuje galerii a umělecký prostor Gottfrei. Věnuje se užité grafice, malbě a multimédiíím. Je organizátorem opavských klubových nocí Freiplatz. Je hlavním autorem vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě.
 • Více info

Ing. Petr Jančárek

 • Je dokumentarista, režisér, kameraman a fotograf. Autorsky se podílel na několika desítkákysach vzdělávacích pořadů České televize. Spolupracuje s organizací Člověk v tísni, jejímž je zakládajícím členem. Za svou práci získal Cenu Ferdinanda Peroutky. Natočil poslední tři roky života Václava Havla.

 • Petr Jančárek na Wikipedii

Mgr. Martin Petrásek

 • Pedagog a popularizátor vědy. Na Slezské univerzitě Opavě vystudoval Teoretickou fyziku a astrofyziku. Od roku 1996 se věnuje popularizaci vědy, v letech 1997 až 2006 publikoval přes 200 populárně-naučných článků zpravidla o vesmíru. Na ústavu fyziky rozvíjí obor Multimediální techniky, vede studenty cestou na pomezí moderních audiovizuálních metod a technik a popularizace vědy a techniky.

Bc. Leoš Kyša

 • spisovatel a novinář, šéfredaktor mediálního webu Mediahub.cz. Věnuje se novým médiím, moderním formám marketingu a online propagaci, dále pak kritické reflexi médií. Je předsedou Českého klubu skeptiků Sisyfos. 

Mgr. Radana Halšková

 • Radana Bužková je absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako advokátka v Brně a na oboru Multimediálních techniky vede semináře zaměřené na legislativu v audiovizuální tvorbě.

Ing. Jaroslav Menšík

 • Zvukový inženýr. Od roku 1996 působí v České televizi jako zvukový technik. Na oboru Multimediálních techniky vyučuje sound engineering, záznam a zpracování zvuku, zvukovou tvrobu a práci.
 • Sound Engineer / Designer, Surround Sound On Location Recording , Concert Surround Sound Recording / Mixing, Audio Postproduction / Surround Mixing, Sound Restoration, Musician.

Mgr. Jiří Siostrzonek Ph.D.

 • Je slezský sociolog, umělec a kulturní pracovník. Je vysokoškolským pedagogem a zástupcem vedoucího Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Jako organizátor, sociolog a fotograf se podílel na projektech Lidé Hlučínska devadesátých let 20. století a Zlín a jeho lidé. Je členem výboru Kulturní a vzdělávací nadace Hlučínsko, členem expertní komise pro kulturu projektu PHARE.
 • Osobní stránka na ITF

Mgr. Edvard Schiffauer

 • Je český skladatel. Vyučuje na Církevní konzervatoři Opava hlavní obor skladbu a předmět instrumentace a aranžování skladeb. Na oboru Multimediální techniky vyučuje základy hudební tvorby. Působil ve Státním divadle v Ostravě, v divadle Petra Bezruče a v Theater Brett ve Vídni. Absolvent oboru skladba na JAMU v Brně. Napsal orchestrální díla (Tři věty pro orchestr (1. symfonie), Protoimprese z četby Jana Patočky, Souvětí (2. symfonie)), dále scénické práce (balet pro děti O kohoutkovi a slepičce, dětská operka Vrať nám ptáku hastrmana), 3 celovečerní opery (Křížová výprava, Pán Lysé hory, …ale já přece) a řadu komorních děl, písní a sborů.