Uchazeči

oboru Multimediální techniky

Kritéria přijetí

Do studijního programu Multimediální techniky se koná pouze ústní přijímací zkouška formou osobního pohovoru. Uchazeč musí prokázat svůj vztah k multimediální a audiovizuální tvorbě nebo k přírodním vědám. Pokud disponuje svým portfoliem, měl by jej uchazeč představit. Cílem přijímacích zkoušek je zjistit, zda má uchazeč pro studium ty správné předpoklady a jaké má zájmy.

Od studentů očekáváme zápal pro poznání, přijetí výzvy porozumět dosud neznámým věcem a samozřejmě velkou dávku píle a zodpovědnosti.

Termín podání přihlášky – 31. březen 2022

 

Martin Petrásek
martin.petrasek@fpf.slu.cz / +420 608 063 628
https://www.facebook.com/martin.petrasek
https://www.instagram.com/martincz2/