Workshop práce s hercem

oboru Multimediální techniky