Náplň studia

oboru Multimediální techniky

Náplň bakalářského studia

Studium se skládá ze tří bloků a jednoho semestru povinné praxe.  Povinnými bloky jsou základní kurz filmové a umělecké tvorby, a zákldní kurz přírodních věd a astronomie. Z těchto bloků je nutno absolvovat všechny předměty.

Třetí blok je volitelný. Jde o směs předmětů umělecké a filmové tvorby a předmětů astrofyziky, astronomie a komunikace vědy. Z tohoto bloku si student musí vybrat předměty tak, aby naplnil požadavky na získání potřebných kreditů (každý blok má svůj minimální počet kreditů). V tomto bloku je možno vybrat svou profilaci.

Povinnou praxi student vykonává jako součást přípravy na svůj závěrečný bakalářský pořad na vybrané instituci. Na výběr jsu média veřejné služby jako rozhlas a televize, ale také soukromé mediální domy, dále hvězdárny, planetária, ale také muzea, populárně naučné časopisy apod.

Náplň magisterského studia

 

Studium je ostře orientováno na závěrečný diplomový pořad, jehož téma si student volí hned v úvodu studia a tomuto tématu je také přizpůsobena výuka v umělecké části. Většina předmětů jsou tedy praktika určná k rozvíjení dovedností a konzultacím vedoucím k cíli. Blok přírodovědných předmětů je zaměřen na rozvoj znalostí ze základů astrofyziky, komunikace přírodních věd, vědecké metody a kritického myšlení.

Workshopy

Během školního roku pořádáme nebo se zapojujeme do různých odborných workshopů (filmové, fotografické, vědecké a další). Dále spolupracujeme s profesionálními filmovými štáby, kde jsou naší studenti často přizváni jako asistenti. Nemůžeme opomenout spolupráci s ostravskou Českou televizí, Astronomickým ústavem AVČR v Ondřejově, Policií ČR, Slezským zemským muzeem a dalšími.

Tuzemské a zahraniční cesty?

V rámci výuky se studenti účastní různých konferencí, festivalů, výstav a dalších akcí. Ti nejaktivnější mají možnost realizovat čas od času zahraniční stáže, workshopy a pracovní cesty. Byli jsme dvakrát na Kanárských ostrovech, v Argentině, v New Yorku, apod.

Kooperace studentů s komerční tvorbou

Snažíme se studenty aktivně zapojovat do vlastní či komerční tvorby.  Podporujeme mimoškolní tvorbu technikou, produkcí a konzultacemi. Vytvořili jsme tak už mnoho krátkých filmů, dokumentů, videoklipů, reklamních znělek. Studenti ale pracují především na rozvoji svého portfolia.

 

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat