Náplň studia

oboru Multimediální techniky

Náplň studia

Studium se skládá z bloků povinných a volitelných. Povinnými bloky jsou Základní kurz multimediálních a audiovizuálních předmětů, Blok základů přírodních věd. Z těchto bloků musíš absolvovat všechny předměty.

Další bloky jsou volitelné. Jde o Blok volitelných multimediálních a společenskovědních předmětů a Blok volitelných fyzikálních předmětů. Z každého z nich si musíš během studia vybrat předměty tak, abys naplnil požadavky na získání potřebných kreditů (každý blok má svůj minimální počet kreditů).

Workshopy

Během školního roku pořádáme nebo se zapojujeme do různých odborných workshopů (filmové, fotografické, vědecké a další). Dále spolupracujeme s profesionálními filmovými štáby, kde jsou naší studenti často přizváni jako asistenti. Nemůžeme opomenout spolupráci s ostravskou Českou televizí, Astronomickým ústavem AVČR v Ondřejově, Policií ČR, Slezským zemským muzeem a dalšími.

Tuzemské a zahraniční cesty?

V rámci výuky se studenti účastní různých konferencí, festivalů, výstav a dalších akcí. Ti nejaktivnější mají možnost realizovat čas od času zahraniční stáže, workshopy a pracovní cesty. Byli jsme dvakrát na Kanárských ostrovech, v Argentině, v New Yorku, apod.

Kooperace studentů s komerční tvorbou

Snažíme se studenty aktivně zapojovat do vlastní či komerční tvorby.  Podporujeme mimoškolní tvorbu technikou, produkcí a konzultacemi. Vytvořili jsme tak už mnoho krátkých filmů, dokumentů, videoklipů, reklamních znělek. Studenti ale pracují především na rozvoji svého portfolia.

Zvládnu základní kurz matematiky a fyziky?

Studenti prochází základním kurzem matematiky a fyziky. Základní kurz nese takové pojmenování proto, že matematika i fyzika je zde probírána od samého počátku a nemá návaznost na gymnaziální učivo, vše probíráme od základů! Troufáme si tvrdit, že pokud jste schopni zvládnout matematiku a fyziku gymnaziální, nebudete mít problém zvládnout ani tu naši. Pokud jste se s matematikou a fyzikou na střední škole setkali jen okrajově nebo vůbec, budete muset věnovat učení více, než absolventi gymnázia nebo technických oborů. Existuje však program konzultačních hodin, který je právě věnován těm, kteří mají se základními kurzy našich exaktních disciplín problémy. Nikoho tak nenecháme na holičkách, protože si studentů vážíme.

 

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain