STUDIUM

oboru Multimediální techniky

Bakalářské studium

Studium se skládá ze tří bloků včetně jednoho semestru povinné praxe.
Povinný blok:

 • základní kurz filmové a umělecké tvorby
 • základní kurz přírodních věd
 • astronomie

Volitelný blok si mixuje každý student dle svých preferencí. Vybírá předměty tak, aby naplnil požadavky na získání potřebných kreditů.

 • předměty filmové tvorby
 • astrofyzika
 • astronomie
 • komunikace vědy

Povinnou praxi student vykonává jako součást přípravy na svůj závěrečný bakalářský film ve vybrané organizaci.

Spolupracující organizace při praktické výuce:

 • média veřejné služby jako rozhlas a televize
 • soukromé mediální domy
 • hvězdárny, planetária
 • muzea
 • populárně naučné časopisy
 • produkční agentury
 • nezávislí filmaři

MAGISTERSKÉ STUDIUM

V rámci magisterského studia se studenti zaměřují výhradně na celý tvůrčí a produkční proces populárně - vědeckého pořadu. Téma dokumentárního projektu si tvůrce volí v úvodu studia a plně se mu věnuje ve všech předmětech umělecké části studijního programu.

Předměty jsou tzv. praktika určená k rozvíjení schopností a dovedností ve všech oblastech filmové tvorby od psaní scénáře a kamerovou tvorbu, přes střih a postprodukci a základy produkce a producentství. Tato část studia je založena na individuálních konzultacích s pedagogy a filmaři.

Přírodovědné předměty jsou v této fázi studia zaměřeny na rozvoj znalostí ze základů astrofyziky, komunikace přírodních věd, vědecké metody a kritického myšlení. Cílem je směřování autora k výslednému diplomovému filmu, který vyváženě propojuje uměleckou a kreativní vizi a názor tvůrce, vědecké poznatky a ověřená fakta.

Povinnou praxi vykonává student v organizaci či instituci, se kterou má Fyzikální ústav uzavřenou spolupráci nebo mu může být uznána jeho pracovní činnost a aktivity v oboru, které vykonává ve svém profesním životě a zároveň naplňují podmínky splnění praxe.

WORKSHOPY

Přestože je nabídka předmětů i vyučujících pedagogů a lektorů velice rozmanitá, víme, že je rozumné a potřebné neustále dodávat studentům nové vjemy, impulzy a inspirace. Proto během akademického roku pořádáme, spolupořádáme nebo se účastníme nejrůznějších odborných workshopů přednášek a on-line besed s inspirativními tvůrci, filmaři a vědci.

Podporujeme studenty v jejich vlastní tvorbě a v získávání zkušeností z jakékoliv filmařské oblasti, která se jim nabízí a kterou jim sami aktivně hledáme a poskytujeme. Mají tak možnost profilovat se jako všestranní tvůrci nejen dokumentární tvorby.

FESTIVALY, ZAHRANIČNÍ PROJEKTY

V rámci výuky se studenti účastní různých konferencí, festivalů, výstav a dalších akcí. Ti nejaktivnější mají možnost realizovat zahraniční stáže, workshopy a pracovní cesty.

Zkušenost tak mohli získat při natáčení např. na Kanárských ostrovech, v Argentině, New Yorku, na Sumatře a dalších koutech světa.