Multimediální techniky

jsou bakalářský studijní obor na Slezské univerzitě v Opavě. Obor se věnuje filmové a dokumentární tvorbě, experimentální fotografii a popularizaci vědy a techniky.

logo FPF SU

Stipendium 2000 Kč/měsíčně pro studenty 1. ročníku!

Pokud ukončíš studium na střední škole s aritmetickým průměrem na maturitním vysvědčení lepším než 1,25, budeš na oboru Multimediální techniky po celý první ročník pobírat stipendium ve výši 2000 Kč měsíčně! (Platí pro všechny studenty, kteří odmaturují ve školním roce 2016/2017 a do studia se poprvé zapíšou v akademickém roce 2017/2018. Pro více informací nás kontaktuj!)

PROČ STUDOVAT MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY?

Dodáme Ti nezbytné vědomosti, naučíme Tě profesionální práci v oblasti nových médií, multimediální nebo audiovizuální tvorby. Vytvoříme společně Tvé profesionální portfolio a přivedeme Tě do prostředí s kontakty, které můžeš ve své budoucí kariéře využít. Tak je studium koncipováno. Někteří, zpravidla ti pilnější studenti, odcházejí studovat v navazujících magisterských oborech (třeba umělecké směry) někteří pokračují v navazujícím studiu aplikované fyziky, někteří se uplatní ještě během studia a odcházejí přímo do praxe.

Jaké jsou podmínky a termíny k přihlášení ke studiu?

Na obor Multimediální techniky se koná pouze ústní přijímací zkouška formou motivačního pohovoru. Jako uchazeč musíš prokázat svůj vztah k multimediální nebo audiovizuální tvorbě. Pokud máš, měl bys představit své portfolio. Cílem je zjistit, zda se v klíčových oblastech orientuješ a do jaké hloubky.

Pokud máš zájem, musíš podat přihlášku nejpozději do 28. února 2017.

z našich showreels


Výuka napojená na praxi

Pro aktivní studenty může být studium na našem oboru finančně ziskové! Díky spolupráci s mnoha institucemi a firmami můžete rozvíjet své dovednosti v oboru za pomoci mimořádných stiepndií, máte možnost získávat zakázky a drobné brigády v oblasti multimediální a audiovizuální práce již od prvního ročníku studia.

Špičkové vybavení
je vždy dostupné

Vybavení našeho oboru odpovídá nejmodernějším trendům jak ve fotografii, tak v kinematografii. A především, naše technika je plně dostupná studentům i pro jejich mimoškolní aktivity!

Mezi vědou a uměním

Od studenta čekáme kus píle a snahy porozumět dosud neznámým věcem. Pro naše studenty musí být tvořivost a kreativita výzvou. Multimediální techniky nejsou ani uměleckým oborem, ani nejsou studiem fyziky. Jsou propojením mezi uměním a zákony přírody. Student navíc může zvolit profilaci, ve které se zaměří buď na filmovou/fotografickou tvorbu, nebo na multimediální techniku, nebo na popularizaci vědy a techniky.

Studuj Multimediální techniky

na Slezské univerzitě v Opavě!