KDO JSME

Tvůrci. Filmaři. Vědátoři. Komunita. Kreativci. Blázni. 

Naší identitou je nejen originalita, vynalézavost a ambice, ale také hledání podstaty problémů kolem nás. Neustále propojujeme kreativitu a analytické "kritické" myšlení. Sledujeme svět z odlišného úhlu pohledu. Jsme nekonvenční jedinci, kteří nezapadající do předem daných škatulek. Společně však nacházíme svůj vlastní směr.

Multimediální techniky při Slezské univerzitě v Opavě jsou propojením mezi uměním a zákony přírody, průnikem mezi uměleckým oborem a studiem přírodních věd. Každý student má prostor profilovat se směrem, který je mu nejbližší. Zaměřuje se buď na filmovou tvorbu nebo na multimediální obory či na popularizaci vědy a techniky. V ideálním případě propojuje vše dohromady.

CO DĚLÁME

Tvoříme. Bavíme se. Přemýšlíme. Filmujeme. Fotíme. Učíme se od sebe navzájem. Užíváme si tvůrčí proces.

Multimediální techniky jsou místem pro tvořivé lidi v oblasti audiovizuální tvorby se zaměřením na dokumentaristiku a popularizaci vědy, naši studenti však vytváří celou širokou škálu filmových projektů dle vlastních zájmů a nápadů. Díky špičkové technologii Unisféry rozvíjíme tvorbu pořadů pro sférickou projekci a planetária.

CO NABÍZÍME

Příležitosti. Zkušenosti. Praxi. Týmového ducha.

Multimediáůní tvorba je bezesporu dynamicky se rozvíjející "řemeslo" s perspektivním uplatněním na trhu práce. Nabízíme studium a možnost tvořit jak úplným začátečníkům, tak kreativcům, kteří již mají za sebou filmařskou zkušenost. Zaměřujeme se na individuální rozvoj dovedností a schopností všech aktivních studentů, provádíme je na jejich tvůrčí cestě a rozvíjíme filmařskou zručnost.

Získání titulu a diplomu je pouze vedlejším efektem studia u nás. Prioritou je propojování s profesionály všech filmařských oborů, práce v komunitě kreativních a inteligentních lidí, a to vše se skvělým technickým vybavením, které odpovídá nejmodernějším trendům v digitální kinematografii. Benefitem je možnost využít školní techniku pro mimoškolní aktivity a vlastní tvorbu.

Výuka napojená na praxi

Pro aktivní studenty může být studium na našem oboru finančně ziskové! Díky spolupráci s mnoha institucemi a firmami můžete rozvíjet své dovednosti v oboru za pomoci mimořádných stiepndií, máte možnost získávat zakázky a drobné brigády v oblasti multimediální a audiovizuální práce již od prvního ročníku studia.

Náš technologický park
je absolutní špička

Kinosál s kapacitou 170 osob a plátnem šíře 7 metrů, Dolby Surround 7.1. Filmový ateliér typu black box 200 m² se stropy 5 m vybavený špičkovým světelným parkem včetně světových značek typu Mole Richardson. Unisféra - sférické kino s kapacitou 50 osob, 8m průměrem projekční kopule s rozlišením 5,3K a nejostřejším obrazem na světě, který obhospodařuje 8 DCI laserových projektorů Barco doplněných o Dolby Surround 5.1. Dále střižny, barvící stanice, zvuková kaboratoř a vlastní astronomická observatoř.

Mezi vědou a uměním

Od studenta čekáme kus píle a snahy porozumět dosud neznámým věcem. Pro naše studenty musí být tvořivost a kreativita výzvou. Multimediální techniky nejsou ani uměleckým oborem, ani nejsou studiem fyziky. Jsou propojením mezi uměním a zákony přírody. Student navíc může zvolit profilaci, ve které se zaměří buď na filmovou/fotografickou tvorbu, nebo na multimediální techniku, nebo na popularizaci vědy a techniky.

Studuj Multimediální techniky

na Slezské univerzitě v Opavě!